ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρο 47, Ν.4072/2012)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ARODO Ι.Κ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42, 49100 – ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦ.: 361.000 Ευρώ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 152886533000

ΜΕΤΟΧΟΙ: Newmile Investments Ltd (99%) 60 Crown Lane, London England N14 5ER | Παναγιώτης Πήτερ Τρατάρης (1%) κάτοικος Θερμοπυλών 4, Δροσιά Αττικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019